Hoppa till innehåll

Utbildningspaketet Miljöansvar i milin ger introduktion i miljöskyddet

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 15.6.2022 10.58
Pressmeddelande
Utbildningspaketet Miljöansvar i milins logo i grönt och vitt med ett jaktflygplan, en stridsvagn, ett fartyg, en laddare och plastflaskor.
Utbildningspaketet Miljöansvar i milins logo.

Till soldatens grundläggande färdigheter hör att beakta miljöskyddet i all verksamhet. Försvarsmaktens nya undervisningspaket Miljöansvar i milin lär beväringar, reservister och personalen hur man beaktar miljöansvaret i den dagliga tjänstgöringen.

Försvarsmakten har i juni 2022 publicerat utbildningspaketet Miljöansvar i milin som en del av utbildningen i miljöansvarsfrågor. Paketet, som är offentligt, har producerats av miljöexperterna vid Försvarsmakten och Försvarsmaktens servicecenter och publicerats i  den virtuella lärmiljön PVMoodle. Paketet tas i bruk som en del av utbildningen under beväringarnas rekrytskede räknat från kontingent II/22, som inleder sin tjänstgöring i juli.   

Paketet lämpar sig även för utbildning av grunderna inom miljöskydd till reservister, Försvarsmaktens avlönade personal samt till studerandena vid Försvarsmaktens kurser och läroinrättningar. Paketet består av mikrofilmer som behandlar miljöansvaret som helhet, avfallssortering, underhåll och tankning av aggregat samt förfarande i en miljöskadesituation. Till materialet hör dessutom ett kort repetitionsmaterial, ett självstudiepaket och ett spel (Avfallsspelet), som mäter sorteringskunnandet.  

Miljöskyddsutbildning har givits inom Försvarsmakten i olika former och under flera årtionden, och man har haft tillgång till undervisningsmaterial för miljöskyddsutbildningen från och med 1990-talet. Utbildningspaketet Miljöansvar i milin uppdaterar innehållet i utbildningen och läromedlen så att de motsvarar de krav som dagens miljöskydd och lärmiljöer ställer.

Titta på den första mikrofilmen i utbildningspaketet Miljöansvar i milin (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=yNeeYclhHFo

´