Hoppa till innehåll

Fyra jaktplan flyger i formation. Bild Försvarsmakten.

Centret för flygmedicin

Centret för flygmedicin är en unik sakkunnigorganisation inom sin bransch i Finland. Centret betjänar både den militära och den civila luftfartens behov.

Centret för flygmedicin utför flygmedicinska undersökningar av dem som söker till Flygvapnets flygreservofficerskurs. Även förhandskontroller och årliga hälsokontroller för flygledare och civila piloter hör till de tjänster som centret erbjuder. 

Centret genomför även årliga hälsokontroller för militärpiloter och ger utbildning i hur man bör handla om det uppkommer störningar gällande kabintryck och syretillförsel. Centret instruerar även i hur man kan upprätthålla stöd- och rörelseorganens funktionsförmåga.

 

´