Hoppa till innehåll

Centret för militärmedicin

 

Centret för militärmedicin

PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki

tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 7595 018 (staben)

kirjaamo.sotlk(at)mil.fi
sotilaslaaketieteenkeskus(at)mil.fi


Chefen för Centret för militärmedicin
medicinalöverstelöjtnant Ilkka Laaksi, tfn 0299 575 100

Stabschefen vid Centret för militärmedicin
överstelöjtnant Lauri Rissanen, tfn 0299 575 101

Förvaltningsöverläkare / Övertandläkare vid försvarsmakten Sami Rossi, tfn 0299 800 (växel)
 

 

Tjänsteenheten för fältmedicin

medicinalkommendör Petri Kangaspunta, tfn 0299 576 100
medicinalkaptenlöjtnant Richard Lundell, tfn 0299 576 101

PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 7595 018

 

Epidemiolog vid försvarsmakten
Jaana Kuoppala
tfn 0299 800 (växel)
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Företagsöverläkare vid försvarsmakten
Pia Tahvanainen, tfn 0299 576 120
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Överläkare i psykiatri vid försvarsmakten
Kai Vilkman, tfn 0299 800 (växel)
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Centret för flygmedicin
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
överläkare Roope Sovelius, tfn 0299 576 130
tfn 0299 576 148 (kundbetjäning)
fax 0299 759 5025

Centret för dykmedicin
överläkare Tomi Wuorimaa, tfn 0299 576 150
PB 5, 02471 OBBNÄS
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 7595 010

Hälsostationerna, tfn 0299 800 (växel)
Hälsorådgivning per telefon åt beväringar vid Nylands Brigad (då hälsostationen är stängd):
tfn 019 2242800 (svenskspråkig service)
tfn 0299 576 888 (andra beväringar, finskspråkig service)

 

Enheten för specialsakkunniga

Medicinalöverstelöjtnant Rami Heikkilä
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 300
fax 0299 7595 018

Sektorn för akutvård och simulering
Överläkare för kirurgi Antti Pöyhönen
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 310
fax 0299 7595 018

Sektorn för hälsoskydd och medicinsk underrättelse
Veterinär, sektionschef Maria Sjöman
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
tfn 0299 575 320
fax 0299 7595 023

Militärapoteket
Provisor Jarkko Kangasmäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 330
fax 0299 7595 018

Forsknings- och utvecklingsavdelningen
Professor Simo Nikkari
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 7595 023


Militärmedicinska arkivet
PB 13, 44501 VIITASAARI
tfn 0299 575 155 (informationstjänst må-fre 8-16)
fax 0299 7595 009

 

´