Hoppa till innehåll

Centret för militärmedicin

 

Centret för militärmedicin

PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki

tfn 0299 800 (växel)
fax 0295 411 048 (staben)

kirjaamo.sotlk(at)mil.fi
sotilaslaaketieteenkeskus(at)mil.fi


Chefen för Centret för militärmedicin
medicinalöverstelöjtnant Kari Kesseli, tfn 0299 575 100

Stabschefen vid Centret för militärmedicin
överstelöjtnant Jukka Saario, tfn 0299 575 101

Förvaltningsöverläkare
Kalevi Karjalainen, tfn 0299 800 (växel)

Övertandläkare vid försvarsmakten
Pertti Patinen, tfn 0299 575 202

Epidemiolog vid försvarsmakten
Jaana Kuoppala
tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Företagsöverläkare vid försvarsmakten
Pia Tahvanainen, tfn 0299 576 120
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Överläkare i psykiatri vid försvarsmakten
Kai Vilkman, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

 

Tjänsteenheten för fältmedicin

Medicinalöverstelöjtnant Jari Autti, tfn 0299 576 100
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 800 (växel)
tfn 0299 576 100

Centret för flygmedicin
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
överläkare Roope Sovelius, tfn 0299 576 130
tfn 0299 576 148 (kundbetjäning)
fax 0299 759 5025

Centret för dykmedicin
överläkare Tomi Wuorimaa, tfn 0299 576 150
PB 5, 02471 OBBNÄS
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 576 159

Hälsostationerna, tfn 0299 800 (växel)
Hälsorådgivning per telefon åt beväringar vid Nylands Brigad (då hälsostationen är stängd):
tfn 019 2242800 (svenskspråkig service)
tfn 0299 576 888 (andra beväringar, finskspråkig service)

 

Enheten för specialsakkunniga

Medicinal kaptenlöjtnant Jarno Gauffin
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 300
fax 0299 575 190

Sektorn för akutvård och simulering
Överläkare för akutvården Juha Kuosmanen
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 310
fax 0299 575 190

Sektorn för hälsoskydd och medicinsk underrättelse
Veterinär, sektionschef Mika Aho
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
tfn 0299 575 320
fax 0299 576 149

Militärapoteket
Provisor Jarkko Kangasmäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI (Tykkikentäntie 1)
tfn 0299 575 330
fax 0299 575 190

Forsknings- och utvecklingsavdelningen
Professor Simo Nikkari
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)
tfn 0299 800 (växel)
0299 575 359


Militärmedicinska arkivet
Arkivarie Laura Paatelainen
PB 13, 44501 VIITASAARI
tfn 0299 575 155 (informationstjänst må-fre 8-16)
fax 0299 579 5009