Hoppa till innehåll

1. Logistikregementet

I egenskap av ett av Försvarsmaktens logistikverks tre logistikregementen stöder 1. Logistikregementet Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheters logistik- och underhållsarrangemang i alla beredskapslägen. Regementet bildar ett servicenät för Försvarsmaktens logistiktjänster i östra och södra Finland.

Regementet upplagrar krigsmateriel och explosiva varor för hela Försvarsmaktens bruk. Regementet ansvarar även underhåll och inspektioner av den materiel som lagras. Till regementets specialiteter hör att upplagra explosiva varor och följa upp i hurdant skick de är.

Följande enheter hör till 1. Logistikregementet: Staben, Östra Finlands förrådsavdelning, Södra Finlands förrådsavdelning och Östra Finlands säkerhetsenhet. Staben för regementet finns i Kouvola. 1. Logistikregementet har verksamhet på 15 orter. Regementet sysselsätter ca 200 personer.

 

´