Hoppa till innehåll

3. Logistikregementet

I egenskap av ett av Försvarsmaktens logistikverks tre logistikregementen stöder 3. Logistikregementet Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheters logistik- och underhållsarrangemang i alla beredskapslägen.

Tillsammans med sina samarbetspartner bildar regementet ett servicenät för Försvarsmaktens logistiktjänster i norra Finland. Regementet har specialiserat sig på att producera kompletterings- och underhållstjänster för militär luftfart.

Regementet upplagrar krigsutrustning, utför underhåll, stöder vid behov trupper med underhållsarrangemang samt deltar i att ge handräckning till andra myndigheter och i arbetet med att arrangera det stöd som behövs för internationella operationer. 

Följande enheter hör till regementet: Staben, Flygvapnets depå, Norra Finlands förrådsavdelning och Norra Finlands säkerhetsenhet. Staben för regementet finns i Tikkakoski. 3. Logistikregementet har verksamhet på sex orter. Regementet sysselsätter ca 260 personer.

´