Hoppa till innehåll

Centret för dykmedicin

Centret för dykmedicin upprätthåller och stärker de dykande specialtruppernas tjänstduglighet och tjänstgöringssäkerhet.

Vid Centret för dykmedicin utförs hälsogranskningar för dem som söker till Marinens dykarkurs. Centret erbjuder konsultations- och sakkunnigstöd åt uppbådsläkare samt åt Gränsbevakningsväsendet, räddningsverken och enheter inom myndighetsdykarnas företagshälsovård.

Centret för dykmedicin ger utbildning i dykmedicin och hyperbar oxygenbehandling. Vidare ger centret specialutbildning i akutvård vid dykolyckor, (Advanced Diving Accident Life Support, ADALS-utbildning) (www.adals.fi) i samarbete med Finlands anestesiologförening (Suomen Anestesiologiyhdistys) och Finlands förening för dyk- och hyperbarmedicin (Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistys).

Centret för dykmedicin bedriver tillsammans med Sveriges försvarsmakt, Helsingfors universitets centralsjukhus och Institutet för arbetshygien forskning inom området. Bland forskningsämnena återfinns bland annat lungfysiologi hos dykare, andningsgasers narkotiska inverkan på kroppen samt vilken inverkan dykning i arktiska förhållanden har på kroppen och operativ handlingsförmåga.

Centret fungerar som Finlands nationella representant i medicinska sektionen av European Diving Technology Committee.

Läkartjänstgöring vid Centret för dykmedicin tillgodoräknas som praktisk utbildning i utbildningsprogrammet för specialkompetens i dykmedicin och hyperbar oxygenbehandling.

 

´