Hoppa till innehåll

Bruna arkivmappar av kartong i en hylla. På mapparna står t.ex. ”Handlingar gällande personer födda 1956”. Bild Försvarsmakten.

Militärmedicinska arkivet

Militärmedicinska arkivet har som uppgift att arkivera kartoteken med information om de värnpliktigas läkargranskningar samt att erbjuda informationstjänster.

Följande material har arkiverats i Militärmedicinska arkivet:

  • Stamkort och kort över läkargranskning (för personer födda 1950 eller senare, stamkorten och korten över läkargranskning för personer födda före 1950 finns i Riksarkivet 
  • Stamkortens tilläggsblad från 2015 och framåt (tidigare tilläggsblad finns i Riksarkivet)
  • Röntgenbilder som tagits under militärtjänstgöring och repetitionsövningar
  • Patientjournaler från Försvarsmaktens företagshälsovård
  • Matriklar över personal som har utträtt ut Försvarsmaktens tjänst före 2017 (tidigare matriklar finns i Riksarkivet).
  • Medicinska handlingar

Patientinformation som efter den 2.1.2018 lagras vid garnisonernas hälsostationer lagras i det riksomfattande Kanta-arkivet, där var och en kan kontrollera sin patientinformation via Mina Kanta-sidor

Informationstjänst 

Vi betjänar kunder må-fre kl. 8-16.

Informationstjänsten betjänar per post, telefon och fax. Arkivet erbjuder inte forskningssalar men vid behov kan en lånebegäran av ett originaldokument genomföras i samarbete med regionalbyrån. 

För att arkivet ska kunna lämna ut information behöver vi en skriftlig, egenhändigt undertecknad beställning av dokument: beställningavdokument

Beställningar av dokument skickas till adressen:

Militärmedicinska arkivet
PB 13
44501 VIITASAARI

Ankomna beställningar av dokument behandlas inom tio vardagar. 

Arkivmappar i en hylla. Bild Försvarsmakten.Flera vita arkivhyllor med mappar. Bild Försvarsmakten.

 

´