Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens logistikverk

Försvarsmaktens logistikverk är en resultatenhet som är underställd Huvudstaben och som tar hand om Försvarsmaktens materielanskaffningar, truppernas, personalens och systemens prestationsförmåga samt materielens användbarhet. Logistikverket äger och underhåller Försvarsmaktens materiel och ansvarar för dess tekniska livscykelhantering. Försvarsmaktens logistikverk gör Försvarsmaktens verksamhet möjlig under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Logistikverket - Vi gör det möjligt

Försvarsmaktens logistikverk har som sin viktigaste uppgift att säkerställa en effektiv användning av Försvarsmaktens prestationsförmågor samt verkställandet av operationer under alla förhållanden. Logistikverket stöder varje år omkring åttio internationella övningar, både i Finland och utomlands, hundratals nationella övningar samt flera internationella operationer utomlands.

Logistikverkets ansvarsområden är Försvarsmaktens anskaffningar som helhet, logistiska arrangemang och tjänster, lokalitetsförvaltning och materiel, bespisningsarrangemang samt hälso- och sjukvård och miljöfrågor.

Försvarsmaktens logistikverk inledde sin verksamhet i början av 2015. Logistikverket har verksamhet på 40 orter, fördelat över hela landet. Staben för Logistikverket finns i Tammerfors. Logistikverket sysselsätter cirka 2300 personer, vilket är ungefär en femtedel av Försvarsmaktens personal.

Logistikverkets förvaltningsenheter är Staben och Logistikskolan som hör till Staben, Systemcentret, Sprängmedelscentret, Centret för militärmedicin samt 1, 2 och 3 Logistikregementet.

Chef för Försvarsmaktens logistikverk är generalmajor Jari Mikkonen (cv). Biträdande chef är ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo (cv).

 

 

´