Hoppa till innehåll

 

En person klädd i skyddsdräkt framställer infusionslösning. Bild Försvarsmakten.

Militärapoteket

Militärapoteket ansvarar i samarbete med militära och civila myndigheter samt strategiska samarbetspartner för styrning och planering av Försvarsmaktens medicinlogistik under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Gällande läkemedelsförsörjningen sköter Militärapoteket, i samarbete med sjukhusapoteken, de apotekstjänster som Försvarsmakten behöver.

Med avseende på Säkerhetsstrategin för samhället upprätthåller Militärapoteket, tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och universiteten, beredskap för reservproduktion av läkemedel (i synnerhet infusionslösningar). Vi deltar även i den nationella beredskapsplaneringen och i materiell beredskap för undantagsförhållanden.

 

 

´