Hoppa till innehåll

Vätskeprov i två små genomskinliga flaskor. Bild Försvarsmakten.

Hälsoskydd och medicinsk underrättelse

Syftet med hälsoskydd och medicinsk underrättelse är att förebygga sanitära olägenheter och trygga soldaternas hälsa och handlingsförmåga i alla beredskapslägen såväl i hemlandet som i internationella operationer.

Med hjälp av medicinsk underrättelse identifierar man på operationsområdet de hälsorisker som hotar soldaternas hälsa och handlingsförmåga. Utgående från riskbedömningen ger man rekommendationer för hälsoskydd och anvisningar för att eliminera eller reducera hälsoriskerna. Hälsoskyddets sakkunnigstöd omfattar även utbildning, rådgivning och övervakning.

I de uppgifter som sektorn för hälsoskydd och medicinsk underrättelse innehar ingår dessutom uppgifter inom veterinärtjänst samt myndighetsuppgifter inom miljöhälsoskydd 

  • övervakning i enlighet med hälsoskydds- och livsmedelslagarna
  • utredning av livsmedelsepidemier och epidemier som sprids via vatten

Övervakningsplanen som gäller Försvarsmaktens myndighetsövervakning av miljöhälsovården (på finska) kan läsas här.

Kontakter som gäller myndighetsövervakning inom miljöhälsovården:  [email protected]

 

´