Hoppa till innehåll

Partnerskap

Samarbetet och partnerskapen mellan Försvarsmakten och civilsamhällets aktörer är livsviktiga för att Försvarsmaktens logistiksystem ska fungera under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Oberoende av om det gäller arrangemangen kring det dagliga stödet och underhållet till Försvarsmaktens trupper under normala förhållanden, verkställandet av beredskapsarrangemang under undantagsförhållanden eller t.ex. långsiktigt arbete med utveckling och underhåll av försvarsmaterielen är Försvarsmaktens logistiksystem intensivt sammankopplat med det omgivande samhällets nätverk och aktörer.

Då Försvarsmakten koncentrerar sig på kärnan i det militära försvarets uppgifter innehar samarbetsparterna och de övriga organisationerna en central roll att enligt sina kompetensområden producera tjänster och stöd för Försvarsmakten. Partnerskapen är viktiga i alla beredskapslägen, eftersom den beredskap som byggs upp under normala förhållanden redan under fredstid kopplar in aktörer från det finländska samhället i det militära försvaret.

Staben för Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för hantering av partnerskapen inom Försvarsmaktens logistiksystem. Den förbereder och ingår avtal med de samarbetspartner som producerar tjänster för de förvaltningsenheter som ska stödas.

Strategiska partners:

  • Insta Group Oy
  • Leijona Catering Oy
  • Millog Oy
  • Nammo Lapua Oy ja Nammo Vihtavuori Oy
  • Patria Aviation Oy
  • Suomen Erillisverkot Oy

 

´