Hoppa till innehåll

Två terrängklädda soldater underhåller en motorcykel. Foto Försvarsmakten.

Logistikskolan

Logistikskolan är en truppenhet som är underordnad Staben och som hör till Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Logistikskolan erbjuder logistikutbildning som ingår i officersutbildningens examina och som baserar sig på försvarsgrenarnas behov. Logistikskolan bedriver också forskningsverksamhet med inriktning på att förbättra Försvarsmaktens logistiksystem.

Logistikskolan arrangerar i samarbete med Försvarshögskolan samt försvarsgrens-, vapenslags- och sektorskolorna grundutbildning och fortbildning för Försvarsmaktens personal.

Logistikskolan producerar guider och handböcker för Försvarsmaktens underhålls- och logistikverksamhet samt bedriver forskning på operativ och taktisk nivå. Logistikskolan finns i Riihimäki. Logistikskolan sysselsätter ca 70 personer.
Logistikskolan erbjuder också reservofficersutbildning i fältmedicin i samarbete med Centret för militärmedicin och Markstridsskolan.

Närmare information om utbildningen finns på webbplatsen varusmies.fi under Tjänstgöringsuppgifter och -platser.

 

 

 

´