Hoppa till innehåll

Två marinsoldater iklädda overaller flyttar en sjömina på ett fartygs däck. Foto Försvarsmakten.

2. Logistikregementet

I egenskap av ett av Försvarsmaktens logistikverks tre logistikregementen stöder 2. Logistikregementet Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheters logistik- och underhållsarrangemang i alla beredskapslägen.

Regementet har specialiserat sig på underhåll av Marinens specialmateriel samt Försvarsmaktens beklädnads-, fältinkvarterings-, fältprovianterings- och medicinalmateriel.

Regementet upplagrar den krigsutrustning som det förfogar över, utför underhåll, stöder vid behov trupper med underhållsarrangemang och deltar i arbetet med att arrangera det stöd som behövs för internationella operationer.

Till regementet hör följande enheter: staben och Västra Finlands säkerhetsenhet som är underordnad staben, Västra Finlands förrådsavdelning, Marinens depå och intendenturmateriel- och sjukvårdsmaterieldepån. Regementets stab finns i Åbo. 2. Logistikregementet har verksamhet på 13 orter. Regementet sysselsätter ca 330 personer.

 

 

´