Hoppa till innehåll

Sprängmedelscentret

Sprängmedelscentret ansvarar för produktion, underhåll och urbruktagande av Försvarsmaktens explosiva varor. Centret ansvarar även för eliminering av urbruktagna och förkastade explosiva varor samt för testverksamheten.

Inom Sprängmedelscentrets produktion ligger tyngdpunkten på att framställa tung ammunition, inom underhållet på att förlänga materielens livscykel samt för urbruktagandets del att på ett säkert sätt hantera och eliminera den förkastade materielen.

Sprängmedelscentret testar alla vapen och vapensystem, som tillverkas i Finland eller köps från utlandet, innan de tas i bruk eller lagras, samt provskjuter ett parti ur ammunitionsleveranserna. Dessutom testar centret också utrustning som inte sedan tidigare är godkänd som krigsutrustning.

Sprängmedelscentrets kunder är Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets staber och truppförband samt några finländska industriföretag. Sprängmedelscentret har verksamhet i Etseri, Haapajärvi, Keuru och Niinisalo. Sprängmedelscentret sysselsätter ca 150 personer.

 

 

´