Försvarsmaktens logistikverk

Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för Försvarsmaktens materielanskaffningar, truppernas, personalens och systemens prestationsförmåga samt materielens användbarhet.