Hoppa till innehåll

En hjullastare lyfter gröna metallådor på en lastpall. Foto Försvarsmakten.

 

Truppförband

Till Försvarsmaktens logistikverk hör sex truppförband samt Staben för logistikverket.

Logistikverket bedriver verksamhet över hela landet och förvaltningsenheternas uppgifter omfattar mångsidigt Logistikverkets ansvarsområde.

  •     Staben och Logistikskolan som hör till staben
  •     Systemcentret
  •     Sprängmedelscentret
  •     Centret för militärmedicin
  •     Tre logistikregementen

 

 

 

´