Hoppa till innehåll

En beväring på en sjukskötares mottagning. Bild Försvarsmakten.

Instruktioner för hälsoundersökningar

En tryckt version av instruktionen Terveystarkastusohje kan beställas från Tjänsteenheten för fältmedicin, planerare Marco Kainulainen, tfn 0299 576 111.

Utbildning

Centret för militärmedicin arrangerar varje år en utbildning gällande hälsoundersökningar före uppbådet, uppbådsgranskningar samt bedömning av tjänstduglighet. 
Nästa utbildning kommer att hållas 9.1.2025 i Tusby.

Utbildningen riktar sig både till civil hälsovårdspersonal och till hälsovårdspersonal som arbetar hos Försvarsmakten. 
Närmare information ges av planerare Marco Kainulainen, tfn 0299 576 111.

 

En läkare undersöker en bevärings knä. Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.En beväring på tandläkarmottagning. Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.
 

Nätkurs för bedömning av tjänstduglighet

I nättjänsten Oppiportti av Duodecim finns en nätkurs  (på finska) för bedömning av tjänstduglighet av värnpliktiga.

 

 

 

´