Hoppa till innehåll

Centret för militärmedicin

Centret för militärmedicin sköter beväringarnas och Försvarsmaktens personals hälsa. Centret ger även utbildning i fältmedicin och bedriver militärmedicinsk forskning. Militärmedicinska arkivet, som hör till centret, ansvarar för arkivering av kartoteken med information om de värnpliktigas läkargranskningar samt erbjuder informationstjänster.

Till Tjänsteenheten för fältmedicin hör 18 hälsostationer vid garnisoner över hela landet. De har hand om beväringarnas allmänmedicinska hälso- och sjukvård. Hälsovårdstjänster ges både vid garnisonerna och i terrängen. Till Centret för militärmedicin hör också Centret för flygmedicin och Centret för dykmedicin. De genomför årliga hälsogranskningar för försvarsmaktens flygande och dykande personal.

Enheten för specialsakkunniga vid Centret för militärmedicin erbjuder Försvarsmakten sin kompetens inom bland annat miljöhälsa samt kemisk och biologisk skyddsmedicin.

Centret för militärmedicin har enheter på 20 olika orter och sysselsätter 380 personer. 

  • Här kan du läsa mer om beväringarnas hälso- och sjukvård
  • Närmare information om beväringsutbildning inom medicinaltjänsten hittar du på webbplatsen milin.fi
  • Centret för militärmedicin publicerar en tidskrift, Sotilaslääketieteen aikakauslehti (på finska) som kan läsas här
´