Hoppa till innehåll

På en svartvit bild från 1944 granskar en soldat artilleriprojektiler som ordnats i rad i ett förråd. Foto Försvarsmaktens bildarkiv SA-kuva.

Historia

Försvarsmaktens logistikverk inledde sin verksamhet den 1 januari 2015. Inom ramen för reformen av Försvarsmaktens truppförbandsstruktur och förnyandet av logistiksystemet lades Arméns, Marinens och Flygvapnets materielverk ned den 31.12.2014, och deras funktioner överfördes till Försvarsmaktens logistikverk.

Samtidigt överfördes även Sprängmedelscentret som hört till Arméns materielverk, funktionerna från Underhållsskolan som hört till Tavastlands regemente samt Centret för militärmedicin som fungerat som underställd Huvudstaben, till Logistikverket.

Funktioner från Försvarsmaktens ledningssystemcentrals projektenhet i Esbo och från Staben i Jyväskylä överfördes till Försvarsmaktens logistikverk i Tammerfors. Även från Marinstaben i Åbo överfördes funktioner till Försvarsmaktens logistikverk i Åbo och Tammerfors.

Försvarsmaktens logistikverk och dess förvaltningsenheter värnar om många truppers traditioner som har uppkommit under Försvarsmaktens historia.

 

´