Hoppa till innehåll

Staben för Försvarsmaktens logistikverk

Staben för Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för helhetsplanering och koordinering av Logistikverkets verksamhet samt styr dess förvaltningsenheter.

Staben planerar och verkställer anskaffningar av försvarsmateriel i samarbete med Systemcentret. Den ansvarar även för förvaltning av kategoribeteckningar för försvarsmateriel och för hantering av partnerskapen inom Försvarsmaktens logistiksystem. Staben ansvarar för Logistikverkets insatsberedskap och upprätthåller logistiksystemens lägesbild. Staben för Logistikverket finns i Tammerfors. Staben sysselsätter ca 350 personer.

Stabschef för Staben för Logistikverket är överste Jari Riihimäki.

 

´