Hyppää sisältöön

Merisotilaita ja kumppaniyrityksen työntekijä taistelualuksen keulakannella. Kuva Millog Oy.

Kumppanuus

Puolustusvoimien ja siviiliyhteiskunnan toimijoiden verkottumisella ja kumppanuusyhteistyöllä on elintärkeä merkitys Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän toiminnalle normaali- ja poikkeusoloissa.

Olipa sitten kyse Puolustusvoimien joukkojen normaaliolojen päivittäisen tuen ja huollon järjestämisestä, poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta tai vaikkapa puolustusmateriaalin pitkäjänteisestä teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä, Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä on tiiviisti kytkeytynyt ympäröivän yhteiskunnan verkostoihin ja toimijoihin.

Puolustusvoimien keskittyessä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien ytimeen on kumppanuusyrityksillä ja muilla organisaatioilla keskeinen rooli niiden osaamisalueen mukaisten palveluiden ja tuen tuottamisessa Puolustusvoimille. Kumppanuudet ovat merkittäviä kaikissa valmiustiloissa, sillä normaalioloissa tapahtuva varautuminen kytkee suomalaisen yhteiskunnan toimijat jo rauhan aikana osaksi sotilaallista maanpuolustusta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vastaa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään liittyvien kumppanuuksien hallinnasta. Se valmistelee ja tekee sopimukset tuettaville hallintoyksiköille palveluja tuottavien kumppanien kanssa.

Tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa Patria Oyj ja Millog Oy (puolustusmateriaalin ylläpito ja elinjakson hallinta), Insta Group Oy (digitalisaatio, johtamisjärjestelmät ja kyberturvallisuus), Nammo (ampumatarvikkeiden valmistus), Leijona Catering Oy (ruokapalvelut), Sotilaskotiliitto ry (sotilaskotityö) ja Puolustuskiinteistöt (tilapalvelut, kiinteistötoimen asiantuntijatehtävät ja palvelutuotanto). 

 

´