Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka huolehtii Puolustusvoimien materiaalin hankinnoista, joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä sekä materiaalin käyttökelpoisuudesta. Logistiikkalaitos omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen toiminnan mahdollistaja.

Logistiikkalaitos on mahdollistaja

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen (PVLOGL) ydintehtävä on varmistaa Puolustusvoimien suorituskykyjen tehokas käyttö ja operaatioiden toimeenpano kaikissa olosuhteissa. Laitos tukee vuosittain noin kahdeksaakymmentä kansainvälistä harjoitusta kotimaassa ja ulkomailla, satoja kansallisia harjoituksia sekä useita kansainvälisiä operaatiota ulkomailla. 

Laitoksen vastuualueet ovat Puolustusvoimien hankintojen kokonaisuus, logistiikan järjestelyt ja palvelut, tilahallinta ja materiaalit, ruokahuollon järjestelyt sekä terveydenhuolto ja ympäristöasiat.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Logistiikkalaitos toimii 40 paikkakunnalla koko Suomen alueella. Laitoksen esikunta sijaitsee Tampereella. Logistiikkalaitoksella on noin 2300 työntekijää, joka on noin viidennes Puolustusvoimien henkilöstöstä. 

Logistiikkalaitoksen hallintoyksiköt ovat esikunta ja siihen kuuluva Logistiikkakoulu, Järjestelmäkeskus, Räjähdekeskus, Sotilaslääketieteen keskus sekä 1., 2. ja 3. Logistiikkarykmentti.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja on kenraalimajuri Jari Mikkonen (cv). Apulaisjohtaja on insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo (cv).

´