Försvarsmaktens logistikverk

Försvarsmaktens logistikverk är en resultatenhet som är underställd Huvudstaben och som tar hand om Försvarsmaktens materielanskaffningar, truppernas, personalens och systemens prestationsförmåga samt materielens användbarhet. Logistikverket äger och underhåller Försvarsmaktens materiel och ansvarar för dess tekniska livscykelhantering. Försvarsmaktens logistikverk gör Försvarsmaktens verksamhet möjlig under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Försvarsmaktens logistikverk inledde sin verksamhet i början av 2015. Logistikverket har verksamhet på 40 orter, fördelat över hela landet. Staben för Logistikverket finns i Tammerfors. Logistikverket sysselsätter över 2200 personer, vilket är ungefär en femtedel av Försvarsmaktens personal.

Logistikverkets förvaltningsenheter är Staben och Logistikskolan som hör till Staben, Systemcentret, Sprängmedelscentret, Centret för militärmedicin samt 1, 2 och 3 Logistikregementet.

31.5.2024
Långdistansrobotar för F-35-multirollflygplan
Försvarsmaktens logistikverk