Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka huolehtii Puolustusvoimien materiaalin hankinnoista, joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä sekä materiaalin käyttökelpoisuudesta. Logistiikkalaitos omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen toiminnan mahdollistaja.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Logistiikkalaitos toimii noin 40 paikkakunnalla koko Suomen alueella. Laitoksen esikunta sijaitsee Tampereella. Logistiikkalaitoksella on yli 2200 työntekijää, joka on noin viidennes Puolustusvoimien henkilöstöstä. 

Logistiikkalaitoksen hallintoyksiköt ovat esikunta ja siihen kuuluva Logistiikkakoulu, Järjestelmäkeskus, Räjähdekeskus, Sotilaslääketieteen keskus sekä 1., 2. ja 3. Logistiikkarykmentti.