Hoppa till innehåll

Natos ställföreträdande överbefälhavare för Europa besökte Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 1.12.2023 15.00
Pressmeddelande
Natos ställföreträdande överbefälhavare för Europa (DSACEUR), amiral Sir Keith Blount bekantade sig med övningen Repo 23 leds av Karelska Brigaden. På bilden amiral Blount, kommendören för Karelska Brigaden, brigadgeneral Jyri Raitasalo, chefen för huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen och kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki.

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen var värd 29.11–1.12 då Natos ställföreträdande överbefälhavare för Europa (DSACEUR), amiral Sir Keith Blount besökte Finland.

Syftet med besöket var att bekanta amiral Blount med Finlands på reserven baserade försvar och försvarsmaktens prestationsförmåga. I besöksprogrammet ingick bland annat bekantskap med övningsverksamheten och diskussioner med kommendören för försvarsmakten general Timo Kivinen och försvarsministeriets kanslichef Esa Pulkkinen.

Aktiv informationsutbyte skapar förutsättningar för att utnyttja alliansens gemensamma förmågor

Under sitt besök bekantade sig amiral Blount med beväringarnas och reservisternas verksamhet under övningen Repo 23 i Villmanstrand. I övningen som leds av Karelska brigaden deltar sammanlagt 4 000 personer från flera truppförband inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Cirka tusen av övningstrupperna är reservister. Utöver övningen Repo 23 besökte amiral Blount gränsbevakningsstationen i Nuijamaa, där han bekantade sig med Sydöstra Finlands gränsbevakningsväsendes verksamhet och det rådande gränsläget.

Enligt huvudstabschefen, generallöjtnant Vesa Virtanen, är det nödvändigt med ett aktivt informationsutbyte mellan allierade för att de gemensamma förmågorna ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt.

–  Det är av största vikt för oss att Natos högsta militära ledning får kännedom om vårt försvarssystem och vår försvarsförmåga. Det skapar förutsättningar för att Finlands och alliansens gemensamma militära förmåga ska kunna utnyttjas på rätt sätt. Jag är särskilt glad över att vi under övningen Repo 23 än en gång kunde visa upp våra reservisters högklassiga kompetens och förstklassiga attityd. Jag tackar amiral Blount för de goda diskussionerna. Tillsammans är vi starkare, säger generallöjtnant Virtanen.

Amiral Blount: Finlands medlemskap stärker alliansen

Amiral Sir Keith Blount besökte för första gången Norden i sin nya befattning och noterade att som den senaste medlemsstaten tillför Finland värdefull erfarenhet till NATO, vilket ytterligare stärker alliansen.

– Jag är oerhört tacksam för att Finland stod värd för mitt första besök i Norden sedan jag tillträdde som DSACEUR i somras. 

Som alliansens nyaste medlem har Finland stor erfarenhet. Hela samhällets försvarsstrategi är inspirerande och ett lysande exempel på alliansens bredd och djupa förmåga.

Det var imponerande att se kvaliteten på Finlands reservister, hur snabbt de kan mobiliseras, deras utbildningsnivå och deras tydliga vilja att slåss. I kombination med den jämna kvaliteten på Finlands värnpliktsmodell och begåvningen hos dess professionella militärer har Finland mycket att vara stolt över. Alliansen stärks avsevärt av Finlands medlemskap och är på grund av det, ännu säkrare, säger Amiral Blount.

´