Hoppa till innehåll

Miljökonsekvenserna i centrum vid Syndalens skjut- och övningsområde

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 13.9.2021 12.58
Pressmeddelande
bilden visar Syndalens nya sprängningsplats, vidsträckt område som visar Syndalens nya sprängningsplats, sprängningsfältet, bassäng för vattenhantering samt en skyddsmur av krossad sten. Skog i bakgrunden.
Syndalens nya sprängningsplats

Försvarsmakten fortsätter arbetet med att utveckla skjut- och övningsområdena i en mer miljövänlig riktning. Målsättningen är att minska belastningen på miljön. Försvarsmakten investerar under en tioårsperiod 15 miljoner euro i ett projekt som förbättrar miljön vid skjut- och övningsområdena. I Syndalen tog man i bruk nya sprängnings- och tankningsplatser samt stationer för avfallsinsamling och -sortering.

Försvarsmakten fortsätter i enlighet med sin miljöstrategi (Puolustusvoimien ympäristöstrategia 2021-2032) med det utvecklingsprojekt för miljöskydd vid skjut- och övningsområden som inleddes 2019. Målsättningen med projektet är att reducera och förebygga Försvarsmaktens skjut- och övningsverksamhets miljöpåverkan. 
Utvecklingsarbetet bygger på en miljöriskbedömning. Omkring 1,5 miljoner euro per år har reserverats för projektet. I samband med miljöprojektet vidtas också åtgärder som förbättrar utbildningsförutsättningarna. 

Utvecklingsobjekten vid Syndalens skjut- och övningsområde öppnade
Utvecklingsobjekten i Syndalens miljöprojekt presenterades den 13.9.2021. Under åren 2019-2021 har man på skjut- och övningsområdet byggt en sprängningsplats, tankningsplatser för terrängfordon och helikoptrar samt ett område för avfallsinsamling och -sortering. 
På sprängningsplatsen finns fyra sprängfickor och ett sprängningsfält. Vid alla platser har man byggt konstruktioner som skyddar jordmånen och grundvattnet. Man har också gjort ett system för hantering av dagvatten. Med hjälp av dessa åtgärder hindrar man sprängämnena från att komma ut i jordmånen och i synnerhet i grundvattnet. 
På tankningsplatserna har man skyddat jordmånen, så att det om olyckor inträffar inte kan rinna ut bränsle i jordmånen och grundvattnet.
 

bilden visar en NH-90 helikopter som landar på tankningsplatsen, som är asfalterad, ett stort fält med sina skyddsområden. Skog i bakgrunden.
Tankingplats för helikoptrar

I insamlings- och sorteringsområdet för avfall effektiveras sorteringen och insamlingen av avfall och man minskar mängden blandavfall. Det nya området underlättar avsevärt sorteringen av det avfall som uppkommer under övningar. 
Platsen där man skjuter med pansarskott ligger i ett grundvattenområde och den kommer också att flyttas till en ny plats. Utöver påverkan på grundvattnet kommer man genom flytten även att minska bullerpåverkan i riktning mot Tvärminne by. 

Tilläggsinformation: Chefen för miljösektorn, Tytti Martikainen, Försvarsmaktens logistikverk, telefon (växel) 0299 800
 

´