Hyppää sisältöön

Ympäristövaikutukset keskiössä Syndalenin ampuma- ja harjoitusalueella

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 13.9.2021 12.58
Tiedote
Syndalenin uuden räjäytyspaikan aukea, laaja alue, jossa on Syndalenin uuden räjäytyspaikan räjäytyskenttä, vedenkäsittelyallas, sekä kivimurskeesta tehty suojamuuri. Takana metsää.
Syndalenin uusi räjäytyspaikka

Puolustusvoimat jatkaa ampuma- ja harjoitusalueiden kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Tarkoitus on vähentää ympäristökuormitusta. Puolustusvoimat investoi ampuma- ja harjoitusalueita parantavaan ympäristöhankkeeseen 15 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Syndalenissa otettiin käyttöön uudet räjäytys-, tankkaus- ja jätteiden keruu- sekä lajittelukohteet.

Puolustusvoimat jatkaa vuonna 2019 alkanutta ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun kehittämishanketta ympäristöstrategiansa mukaisesti (Puolustusvoimien ympäristöstrategia 2021-2032). Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ja ehkäistä Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön. 
Kehittäminen perustuu ympäristöriskiarvioon. Hankkeelle on varattu rahaa vuosittain n. 1,5 miljoonaa euroa. Ympäristöhankkeiden yhteydessä toteutetaan myös koulutusympäristöä parantavia toimenpiteitä. 

Syndalenin ampuma- ja harjoitusalueen kehittämiskohteet avattu


Syndalenin ympäristöhankkeen kehittämiskohteet esiteltiin 13.9.2021. Ampuma- ja harjoitusalueelle on tehty vuosina 2019-2021 räjäytyspaikka, maastoajoneuvojen ja helikopterien tankkauspaikat, sekä jätteiden keräys- ja lajittelualue. 
Räjäytyspaikalla on neljä räjäytystaskua ja räjäytyskenttä. Kaikille paikoille on tehty maaperän ja pohjaveden suojausrakenteet. Alueen hulevesiä varten on tehty käsittelyjärjestelmä. Näillä toimenpiteillä estetään räjähdysaineiden pääsy maaperään ja erityisesti pohjaveteen. 
Tankkauspaikoilla on tehty maaperäsuojaus, joka estää polttoaineen pääsyn vahinkotapauksissa maaperään ja pohjaveteen.
 

NH-90 helikopteri laskeutumassa tankkauspaikalle, joka on asfaltoitu, laaja kenttä suoja-alueineen. Takana metsää
Uusi helikopterien tankkauspaikka

Jätteiden keräys- ja lajittelualueella tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräystä, sekä vähennetään sekajätteen määrää. Uusi alue helpottaa merkittävästi harjoituksissa syntyvien jätteiden lajittelua. 
Myös pohjavesialueella oleva sinkoampumapaikka tullaan siirtämään uudelle paikalle. Pohjavesivaikutusten lisäksi siirrolla vähennetään meluvaikutuksia Tvärminnen kylän suuntaan. 

Lisätietoja: Ympäristösektorin johtaja, Tytti Martikainen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, puhelin (vaihde): 0299 800

´