Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens logistikverk anskaffar attackrobotar för F-35-jaktplan

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 1.3.2024 11.14 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 11.23
Pressmeddelande
Liitopommeja kuljetuskärryssä.
SDB (Small Diameter Bomb) glidbomber. Foto: USAF.

Generalmajor Jari Mikkonen, chef för Försvarsmaktens logistikverk undertecknade upphandlingskontraktet gällande F-35-jaktplanens JDAM- ja SDB I -beväpning den 29 februari 2024. Försvarsministern Antti Häkkänen har givit Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att genomföra upphandlingen.

Upphandlingen gäller JDAM- ja SDB I-attackrobotsystemen inkl. utrustning och service under åren 2024–2030. Upphandlingen är en TPA- dvs. Total Package Approach-upphandling, vilket betyder att förutom JDAM- ja SDB I-bomber ingår även BRU-61-avfyrningsanordningar, övningsmaterial, handböcker, reservdelar, utrustning, transportservice samt tillverkarens och leverantörens utbildnings- och stödservice i upphandlingen. Avtalet innehåller reservdelar och tillverkarens och leverantörens stödservice ända fram till år 2030.

Upphandlingskontraktet är i dollar och dess indexreglerat maximipris är 96 011 515 US-dollar dvs. 79 112 982,04 euro räknat enligt prisnivån år 2021 (moms 0 %, 29.1.2021; 1 euro = 1,21360 USD). Anskaffningens betalningar infaller under åren 2024–2030.

Anskaffningen genomförs som en FMS-anskaffning (Foreign Military Sales) mellan Förenta staternas och Finlands myndigheter, där Försvarsmaktens logistikverk ingår leveransavtalet med Förenta Staternas förvaltning. 

JDAM (Joint Direct Attack Munition) är en modulär styrningssats för MK-80-seriens (Mark 80) 500, 1000 eller 2000 lb. bomber. Förutom styrningssatsen installeras även en tändelektrod eller en sensor till bomben beroende på användningsändamål. Med en JDAM-bomb kan man med precision påverka fasta eller rörliga mål på kort avstånd.

SDB I (Small Diameter Bomb I) är en glidbomb med vilken man kan med precision påverka mål på medellångt avstånd. Eftersom SDM I-bomben är relativt liten, kan jaktplanen lastas med flera bomber.

- Styrda bomber och glidbomber är en del av vapenanskaffningens helhet, med vilken möjliggörs Flygvapnets förmåga att fungera tillsammans med andra försvarsgrenar i strid. Beväpningen av Finlands F-35-jaktplan anskaffas stegvis före året 2035. Att fördela vapenanskaffningarna på flera år gör det möjligt att justera vapenhelheten när F-35-projektet fortskrider. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi kan välja de nyaste vapen, som har maximal livslängd. En del av vapen som anskaffas nu kan även användas i vår nuvarande F/A-18-materiel, vilket betyder att vi kan utnyttja vårt kunnande och vår systemkännedom hittills när vi tar i bruk F-35-materielet, berättar F-35-projektledaren, överste i.a Henrik Elo.

´