Hoppa till innehåll

Kommissionär Breton besökte Sprängmedelscentret i Försvarsmaktens logistikverk

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 16.4.2024 13.58
Pressmeddelande
Kenraali Mikkonen ja komissaari Breton seisovat ammuksilla kuormatun lavan edessä.
Generalmajor Jari Mikkonen, chefen för Forsvarsmaktens logistikverk och kommissionar Breton i Sprängmedelscentrets anläggning i Haapajärvi.

EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, besökte den 15 april Sprängmedelscentrets anläggning i Haapajärvi.

Breton besökte Finland i april. I programmet för besöket ingick ett besök Sprängmedelscentret anläggning i Haapajärvi, där Breton fick en introduktion till den finska produktionen av tung ammunition.

 Sprängmedelscentret ansvarar för Försvarsmaktens egen sprängämnesproduktion samt för underhåll och avveckling av militära sprängämnen.

Sprängämnescentrets produktion fokuserar på tillverkning av tung ammunition, såsom artilleri- och granatkastarammunition, i samarbete med den inhemska industrin. Målet är att säkerställa försörjningstryggheten för Försvarsmaktens ammunition i normala situationer och i nödsituationer.

Sprängmedelscentrets och andra inhemska aktörers produktion har intensifierats från och med våren 2022 på grund av förändringar i det internationella säkerhetsläget. Hösten 2023 beslutade försvarsminister Antti Häkkänen om tilläggsinvesteringar för att öka den inhemska krutproduktionen och laddningskapaciteten samt för att öka produktionen av ammunition.

Investeringarna kommer också att skapa ny kapacitet för decentraliserad ammunitionstillverkning i flera produktionsanläggningar. Som ett led i effektiviseringen av ammunitionstillverkningen har Sprängämnescentret bl.a. ökat kapaciteten i sina gamla produktionslinjer, öppnat nya och nedlagda linjer samt ändrat produktionen i gamla linjer.

´