Hoppa till innehåll

Kommendören för Natos JSEC-logistikstab besökte Logistikverket

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 20.4.2023 13.32
Pressmeddelande
Huvudstabens logistikchef brigadgeneral Timo Saarinen, generallöjtnant Alexander Sollfrank, generalmajor Jari Mikkonen och generallöjtnant Mikko Heiskanen.

Chefen för Natos logistikstab Joint Support and Enabling Command (JSEC) generallöjtnant Alexander Sollfrank besökte staben för Försvarsmaktens logistikverk i Tammerfors den 19–20 april.

Värd för besöket var Försvarsmaktens logistik- och materielchef generallöjtnant Mikko Heiskanen och chefen för Försvarsmaktens logistikverk generalmajor Jari Mikkonen. Under besöket diskuterades Finlands Natomedlemskaps inverkan på Försvarsmaktens logistik samt Finlands och Natos samarbete i arrangemangen för militär logistik.

JSEC i Ulm i Tyskland är en operationsstab under ledning av kommendören för Natos europeiska styrkor (SACEUR), som ansvarar för att planera, samordna och genomföra det logistiska stödet för trupperna från medlemsländer som deltar i Natos operationer. JSEC grundades 2018 och där betjänar cirka 300 personer från 25 av Natos medlemsländer.

JSEC:s  webbplats

Generallöjtnant Sollfranks Curriculum Vitae
 

´