Hoppa till innehåll

Förnyad lunchpåse del av beväringarnas matservice vårvintern 2021

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 15.12.2020 13.25 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 14.08
Pressmeddelande
Kaksi varusmiestä syömässä lounaspusseista

Försvarsmaktens matservice kompletteras vid årsskiftet då lunchpåsen, som användes på prov 2019, införs som en del av beväringarnas bespisning med start från kontingent 1/21. Lunchpåsen, som förnyats på basis av användarfeedback och undersökningar, kan användas som en av fyra måltider på dagens meny.

Lunchpåsen, som är utformad och producerad av Leijona Catering, som ansvarar för Försvarsmaktens matservice, är ett måltidspaket för användning i terrängförhållanden, som kan transporteras och enkelt tillagas av beväringen själv för eget bruk.

Lunchpåsen är tänkt som ett matalternativ vid värnpliktsutbildning, där en av måltiderna under tjänstgöringsdagen kan avnjutas flexibelt i terrängförhållanden med lätta arrangemang.

Lunchpåsen ersätter inte den mångsidiga bespisningen med många olika måltider eller regelbunda ordinära måltider. En sådan tjänstgöringsdag då lunchpåsen används, avnjuts även andra måltider, antingen i garnisonsrestaurangen eller som vanlig terrängmåltid. Terrängmaten tillagas i garnisonsrestaurangen och distribueras i värmebehållare, krigsövningsmaten som görs med fältkök i terrängförhållanden, och stridsmat, inklusive terrängmåltider som värms upp med campingkök, kommer också att finnas kvar i bespisningstjänstens sortiment.

Införandet av lunchpåsen är en del av programmet Utbildning 2020 som syftar till att utveckla arrangemangen för beväringsutbildningen. Användningen av lunchpåsen testades i beväringsutbildningen 2019. Syftet med försöket var att ta reda på om en bespisningsmetod lättare än vanliga terrängbespisning som används i beväringsutbildning kan göra utbildningen mer effektiv utan några negativa effekter på tillfredsställelsen övertjänstgöringen eller funktionsförmågan. Genom användning av lunchpåse kan man även öva de måltidsarrangemang som används under undantagsförhållanden och i exceptionella situationer. 

Ett av målen för programmet Utbildning 2020 är att inkludera så lite väntan och förflyttningar som möjligt i utbildningen. I många garnisoner är avstånden mellan träningsplatserna och garnisonsrestaurangen långa, varför lunchmåltider och förflyttningarna tar mycket tid. Som ett resultat av detta har de begränsade utbildningsresurserna varit underutnyttjade under tjänstgöringsdagarna.

Baserat på försöket 2019, effektiverade bruket av lunchpåsar utbildningen, men baserat på användarfeedback, identifierades utvecklingsbehov i produktkompositionen gällande smaken och användbarheten samt användningen av lunchpåsarna.

Den insamlade feedbacken har beaktats i de lunchpåsar och bespisningsarrangemang som kommer att införas under vårvintern 2021. Bruksanvisningen för lunchpåsarna har preciserats för både truppförbandens utbildningsplanerare såväl som för användarna. Man rekommenderar att beväringarna genast i början av tjänstgöringen, under rekrytperiodens orienteringsperiod, utbildas i hur de ska använda lunchpåsarna. Dessutom har enheterna fått i uppdrag att planera lunchpåsemåltiderna på lämpligt sätt.

Enligt rekommendationen ska lunchpåsemåltider inte ingå i programmet varje vecka av tjänstgöringen. Dessutom rekommenderas det att lunchpåsar bör undvikas vid mycket kallt väder.

När det gäller lunchpåsens sammansättning har Leijona Catering fortsatt med produktutvecklingen av måltidspaketet också bland annat genom smakprov med värnpliktiga testgrupper, varav den senaste ägde rum i oktober vid Kajanalands brigad.

Lunchpåsen består av varmrätt och sidorätter. Hela näringsinnehållet i alla delar av lunchpåsen är sammanlagt cirka 1 000 kilokalorier, vilket motsvarar den lunch som man avnjuter på garnisonsrestaurangen. Huvudrätten i lunchpåsen tillagas i Finland. Leijona Catering sammanställer förpackningen. Innehållet i påsen omfattar även importerade produkter som nötter och russin.

Produktkonfiguration för lunchpåse

  •  Det finns fem alternativ för lunchpåsarna. Måltiderna består av varmrätt, brödprodukt och margarin, choklad, nötter eller snackbarer
  •  Huvudmåltiderna är havre-kycklingmåltid, salami-paellamåltid, kebab-rismåltid, lins-risottomåltid och mexikansk kornmåltid. 
  • Måltidssatsens energiinnehåll är cirka 1000 kcal och väger 500 gram
  • Specialkost har beaktats i sortimentet
  • Lunchpåsen kan tas med i samband med morgonmålet på tjänstgöringsdagen från garnisonsrestaurangen till att avnjutas som lunch i terrängen. Efter måltiden kan påsen användas till att samla avfall från terrängen

 

Tilläggsuppgifter 

Överstelöjtnant Markku Jämsä, Huvudstabens utbildningsavdelning, tfn 0299 800 (växel) 
Kommunikationschef Suvi Pitkänen, Leijona Catering, tfn 010 4320 107