Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä on nykyaikaisen yhteiskunnan monien muiden toimintojen tavoin verkottunut suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös kansainvälisesti. Nykyaikaisessa toimintaympäristössä Puolustusvoimien toiminnan mahdollistaminen kotimaassa ja ulkomailla edellyttää yhteistoimintaa ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtäviin kuuluu varmistaa Puolustusvoimien suorituskykyjen tehokas käyttö ja operaatioiden toimeenpano kaikissa olosuhteissa. 

Osana tehtävänsä toteuttamista logistiikkalaitos on jatkuvassa vuorovaikutuksessa koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiseen liittyvät keskeisenä osana ulkomailta tehtävät puolustusmateriaalihankinnat ja käytössä olevan materiaalin suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen. Yhteistyö materiaalin valmistaja- tai alkuperämaan puolustushallintojen sekä alan teollisuuden kanssa on usein tiivistä ja pitkäjänteistä.

Logistiikkalaitoksen toiminnassa on myös toisenlainen kansainvälinen rajapinta: Eräs laitoksen tehtävistä on Puolustusvoimien logistiikan käytännön järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälinen yhteistyö näkyy esimerkiksi Puolustusvoimien henkilö- ja materiaalikuljetusten suunnittelussa kriisinhallinta- ja muuhun toimintaan liittyen. Kuljetuksia toteutetaan kansainvälisten kumppanien kanssa, joista osa on valtiollisia ja osa kaupallisia toimijoita.

Isäntämaatuen logistiikka

Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin on vuodesta 2017 alkaen kuulunut kyky ottaa vastaan sotilaallista apua, joka voi olla esimerkiksi materiaalia, joukkoja tai tilannekuvan vaihtoa. Lisäksi Suomi voi antaa sotilaallista apua valtiolle, EU:lle tai kansainväliselle järjestölle. Avun antaminen ja vastaanottaminen edellyttävät erillistä poliittista päätöstä.

Sotilaallisen avun vastaanottamiseksi Puolustusvoimat ylläpitää kykyä järjestää apua antavalle osapuolelle isäntämaatuki Suomen alueella. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa Puolustusvoimien omien joukkojen tukemisesta sekä vierailevien osallistujien isäntämaatuen logistiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä maa-, meri- ja ilmavoimien kanssa.

Isäntämaatukitoiminnan järjestelyjä testataan ja kotimaan puolustusta kehitetään Suomessa järjestettävien sotilaallisten harjoitusten yhteydessä, joissa Puolustusvoimien vieraaksi saapuu ulkomaisia joukkoja.

Isäntämaan logistinen tuki vieraileville joukoille käsittää käytännössä hyvin samanlaista tukea kuin se, jota Puolustusvoimat antaa omille joukoilleen henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvyn sekä materiaalin käyttökelpoisuuden varmistamisessa. Vierailijoita tuetaan muun muassa maahan saapumisen järjestelyissä, kuljetuksissa ja niiden suunnittelussa, majoitusjärjestelyissä, ruoka-, polttoaine-, varaosa-, ampumatarvike- ja lääkintähuollossa sekä ympäristönsuojelussa. Logistisen tuen palveluista peritään harjoitustoiminnan yhteydessä maksu Puolustusvoimien laatiman hinnaston mukaisesti.

Pohjoismainen yhteistyö

Eräitä keskeisimpiä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat muiden pohjoismaiden puolustusvoimat ja niiden materiaali- ja logistiikkalaitokset. Logistiikkalaitos osallistuu logististen ja puolustusmateriaalialan yhteistyön kehittämiseen osana Ruotsin kanssa toteutettavaa FISE- sekä Norjan kanssa toteutettavaa FINO-yhteistyötä.

Pohjoismaat tekevät logistiikka- ja materiaalialan yhteistyötä myös yhteispohjoismaisen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) -puolustusyhteistyön puitteissa.

 

´