Hyppää sisältöön

Kypäräpäiset sotilaat kulkevat jonossa kantaen sinkoja selässään. Kuva Puolustusvoimat.

Suorituskykyjen rakentaminen ja ylläpito

Puolustusvoimien joukot ja niiden materiaali muodostavat Suomen puolustusjärjestelmän suorituskyvyt, joiden kehittäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Puolustusvoimien logistiikkalaitos osallistuu työhön sen kaikissa vaiheissa.

Puolustusvoimien kehittämistä ohjataan muun muassa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa. Puolustusvoimat laatii selontekoihin kirjatun ja muun analyysityön perusteella kehittämisohjelmat, joiden puitteissa määritellään tavoiteltavat sotilaalliset suorituskyvyt. Suorituskyvyt koostuvat hankittavien ase- ja muiden järjestelmien, joukkojen ja niiden käyttöperiaatteiden kokonaisuudesta, joka kykenee suorittamaan vaatimusten mukaisia tehtäviä. Suorituskykyjen rakentamisessa tavoitellaan Suomen olosuhteisiin ja puolustusjärjestelmäkokonaisuuteen soveltuvia, resurssien näkökulmasta kestäviä ratkaisuja.

Kehittämisohjelmien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan hankkeita, joiden puitteissa hankitaan suorituskykyjen luomisen kannalta tarvittavat joukot, järjestelmät ja materiaali. Hankittavan materiaalin ja sitä käyttävien joukkojen elinkaari seuraa niin sanottua elinjaksomallia: hanke alkaa hankittavien kokonaisuuksien konseptin määrittelyllä, jota seuraa suorituskyvyn suunnittelu, kehittäminen ja rakentaminen. 

Tämän jälkeen hankittuja järjestelmiä käytetään Puolustusvoimien joukoissa, minkä aikana niihin kohdistuu suorituskykyä kehittäviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä. Suorituskyvyn elinkaari päättyy purkamiseen, jonka myötä hankitusta materiaalista ja järjestelmistä luovutaan.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos osallistuu Puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon sen kaikissa vaiheissa. Jo kehitysohjelmien laadinnassa logistiikkalaitos on mukana yhdessä suorituskykyjä käyttävien puolustushaarojen ja muiden Puolustusvoimien hallintoyksiköiden kanssa määrittelemässä hankittavien suorituskykyjen kokonaisuutta. Suorituskyvyn elinjakson eri vaiheissa logistiikkalaitos vastaa hankkeen piiriin kuuluvien järjestelmien ja materiaalin hankintaan, tekniseen ylläpitoon ja suorituskyvyn kehittämiseen sekä niistä luopumiseen liittyvistä teknisistä, kaupallisista ja juridisista järjestelyistä.