Hyppää sisältöön

Jatkuva valmius ja paikallispuolustus Maavoimien toiminnan keskiössä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 30.12.2021 13.33
Tiedote

Maavoimien komentajan vaihtotilaisuus järjestettiin tänään 30.12. Mikkelissä.

Maavoimien komentajana aloittaa kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, joka on toiminut Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä elokuusta 2019 lähtien. Maavoimia elokuusta 2017 alkaen johtanut kenraaliluutnantti Petri Hulkko siirtyy reserviin. 

– Saan ottaa vastaan Maavoimat, jotka ovat kehittyneet sekä valmiuden että suorituskyvyn osalta merkittävästi. Maavoimien kykyä vastata nopeasti kehittyviin sotilaallisiin uhkiin ja normaaliolojen poikkeustilanteisiin on parannettu. Koulutuksessa on otettu käyttöön niin valmiusyksikkötoiminta kuin Koulutus 2020 -käytänteitä, kenraaliluutnantti Välimäki totesi juhlapuheessaan.

Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutos kohdistaa merkittäviä vaatimuksia Maavoimiin. Toimintaa on kyettävä säätelemään joustavasti ja tilanteenmukaisesti. 

- Meidän tulee etsiä ratkaisuvaihtoehtoja, tarkennettava suunnitelmia ja pidettävä tehtävä kirkkaana mielessä, kun ratkomme edessämme olevia haasteita. Tarvitaan innovatiivisuutta ja johtajuutta kaikilla tasoilla.

Kenraaliluutnantti Välimäen komentajakaudella käynnistetään valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten toimeenpano. 

- Paikallispuolustuksen ja siihen tarkoitettujen joukkojen ja suorituskykyjen kehittämisen käytännön suunnittelu tulee olemaan varsin mielenkiintoista ja antoisaa. Paikalliset erityspiirteet ja osaaminen – paikalliset viranomaiset ja reserviläiset – otetaan huomioon, Välimäki sanoo.

Asevelvollisuus on koko yhteiskunnan etu

Kenraaliluutnantti Petri Hulkko tiivisti puheessaan komentajakautensa kolmeen seikkaan.

- Valmiuden osalta olemme kehittäneet kustannustehokkaan järjestelmän, joka on toimiva ja uskottava vaikeasti ennustettavassa turvallisuusympäristössä. Korona on antanut uusia näkökulmia esimerkiksi koulutuksen järjestelyihin. Kansainvälinen yhteistyö on jokapäiväistynyt positiivisessa mielessä. Erityisesti Suomen ja Ruotsin maavoimayhteistyö on laajentunut koskemaan kaikkia osa-alueita, materiaaliyhteistyöstä harjoitteluun ja operatiiviseen suunnitteluun.

Komentajakautensa tähtihetkiksi kenraaliluutnantti Hulkko nostaa asevelvollisten kohtaamiset. 

- En koskaan lakkaa hämmästelemästä varusmiesten kykyä omaksua lyhyessä ajassa sotilaan taitoja samoin kuin reserviläisten kykyä yhdistää siviili- ja sotilasosaaminen. Meidän on edelleen tehtävä kaikkemme, että mahdollisimman moni suomalainen mies ja vapaaehtoinen nainen aloittaa varusmiespalveluksen ja suorittaa sen kunnialla loppuun. Tämä ei ole ainoastaan sotilaallisesta tarpeesta lähtevä vaatimus, vaan myös koko yhteiskunnan etu. 

Kenraaliluutnantti Hulkko kiitti puheessaan Maavoimien motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä, joka on mahdollistanut puolustushaaran kehittämisen. 

- Maavoimat on hyvässä iskussa. Käsitykseni on sekä ammattisotilaan absoluuttinen arvio omasta joukosta että myös laajasti tunnustettu subjektiivinen käsitys Suomen maavoimista. 

Maavoimien komentajan vaihtotilaisuuden juhlallisuuksiin kuuluivat väistyvän komentajan, kenraaliluutnantti Hulkon muotokuvan paljastaminen sekä vaihtokatselmus Mikkelin Karkialammella. Vaihtokatselmuksessa olivat edustettuina kaikki Maavoimien joukko-osastot.

 

´