Hyppää sisältöön

Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Karjalan lennostoKarjalan prikaatiMaasotakouluMaavoimatPanssariprikaatiPohjois-Karjalan rajavartiostoPorin prikaatiPuolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskusPuolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 15.5.2023 14.10
Tiedote
Metsäisellä hiekkatiellä ajaa edessä panssarivaunu ja takana ajaa kolme moottoripyörää

Harjoituksessa kehitetään johtamisvalmiuksia, yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen kanssa sekä kansainvälistä yhteisoperointikykyä.

Maavoimien alueellinen taisteluharjoitus Karelian Lock 23 järjestetään Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla 26.5–2.6.2023. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Jyri Raitasalo.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Porin prikaatista, Panssariprikaatista, 1. Logistiikkarykmentistä, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Karjalan lennostosta ja Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Harjoituksessa on mukana kansainvälisiä joukkoja Yhdysvaltojen maavoimista.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on yhteensä noin 7000 henkilöä ja 720 ajoneuvoa. Harjoitukseen osallistuu palkatun henkilökunnan lisäksi varusmiehiä ja reserviläisiä. Kansainvälisten joukkojen vahvuus harjoituksessa on noin 450 henkilöä.

Harjoituksessa kehitetään johtamisvalmiuksia ja yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen kanssa. Karelian Lock 23 -harjoituksen yksi keskeinen teema on rannikon puolustaminen ja harjoitus toteutetaan yhdessä Merivoimien Atrain 23 -harjoituksen kanssa. Harjoitus kehittää maavoimien kykyä Kaakkois-Suomen puolustamiseen yhteistoiminnassa liittolaisten kanssa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on yhteensopivuuden luominen ja kehittäminen kansallisen puolustuksen ja liittouman tarpeisiin. Karelian Lock 23 -harjoitus on jatkoa aiemmin toukokuussa järjestetylle Arrow 23 -harjoitukselle. Yhdysvaltojen maavoimien joukot siirtyvät Karjalan prikaatiin Niinisalosta 16.–21.5. välisenä aikana.

- Yhdysvaltojen maavoimien joukkojen osallistuminen on hyvä lisä harjoitukseen. Pääsemme jatkamaan yhteistoiminnan ja yhteisoperointikyvyn kehittämistä Kaakkois-Suomen olosuhteissa. Monille harjoitukseen osallistuville varusmiehille kyseessä on koulutuksen päättävä loppuharjoitus ja on hienoa, että he pääsevät testaamaan osaamistaan yhteistoiminnassa liittouman joukkojen kanssa. Suunnittelutyötä harjoituksen osalta on tehty jo pidempään, nyt pääsemme toimeenpanovaiheeseen, harjoituksen johtaja prikaatikenraali Jyri Raitasalo sanoo.

Harjoitusjoukkoja toimii kaikkialla Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueella. Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka aiheuttavat melua. Harjoitukseen sisältyy lentotoimintaa kaikkina vuorokauden aikoina. Joukot keskitetään toiminta-alueelle 26.–28.5. välisenä aikana ja taisteluharjoitus toteutetaan 29.5.–1.6. kahdella päätaistelualueella. Päätaistelualueet ovat:

  1. Pahkajärven ja Selänpään välinen alue ja
  2. Inkerilän, Kannuskosken sekä Saaramaan välinen alue.

Hyvinkään alueella ryhmittyy Porin prikaatin joukkoja 27.–28.5. välisenä aikana, ryhmittyminen liittyy harjoituksen keskitysmarsseihin.

Karelian Lock 23 on Maavoimien toimintasuunnitelman mukainen harjoitus. Kevään aikana kansainväliset joukot ovat harjoitelleet Maavoimien vuosisuunnitelman ja joukko-osastojen koulutusrytmin mukaisesti eri harjoituksissa. Lue lisää kevään harjoitustoiminnasta Maavoimien sivuilta.

Seuraa harjoitusta sosiaalisen median kanavilla:

#KarelianLock23
Facebook: Maavoimat ja Karjalan prikaati 
Twitter: @maavoimat ja @KarjalanPR 
Instagram: @maavoimat

Lisätietoja harjoituksesta antavat:

Harjoituksen tiedottaja Jaana Kuusisto, p. 0299 432 784
Harjoituksen päävalmistelija, everstiluutnantti Timo Martikainen, p. 0299 800 (vaihde)

Keskitysmarssit

Pääosa harjoitusjoukoista siirtyy harjoitusalueelle 26.–28.5. Säkylästä, Niinisalosta, Riihimäeltä ja Parolannummelta ja Haminasta. Keskitysmarssit näkyvät mm. valtateillä 3, 6 10, 12 ja 15.
Muita teillä liikkujia pyydetään huomioimaan muuta liikennettä hitaammin liikkuvat Puolustusvoimien marssiosastot. Harjoitusjoukot palaavat kotivaruskuntiinsa pääosin 2.6.2023 samoja reittejä käyttäen.

Yhdysvaltojen maavoimien joukot siirtyvät rautateitse ja maanteitse Niinisalon Arrow 23 -harjoituksesta Karjalan prikaatiin 16.–21.5. välisenä aikana.

´