Hyppää sisältöön

Suomi ja Ruotsi jatkavat yhteishankintojen valmistelua

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 21.12.2021 14.14
Tiedote
Prikaatikenraali Mikael Frisell ja insinöörikenraalimajuri Kari Renko allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin väliset ampumatarvikkeiden ja kiväärijärjestelmien yhteishankinnat mahdollistavat sopimukset Helsingissä 21. joulukuuta.

Suomi ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet ampumatarvikkeiden yhteishankinnat mahdollistavan järjestelyasiakirjan sekä kiväärijärjestelmien yhteishankintojen käytännön toteutuksen kuvaavan toimeenpanoasiakirjan. Ne mahdollistavat laaja-alaisen yhteistyön Suomen ja Ruotsin yhteisissä ampumatarvikkeiden ja kiväärijärjestelmien hankinnoissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen valtuuttamana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko allekirjoitti sopimukset Ruotsin puolustushallinnon materiaalilaitoksen johtajan, prikaatikenraali Mikael Frisellin kanssa Helsingissä 21.12.2021.

Yhteishankintojen tavoitteena on parantaa Suomen ja Ruotsin yhteistoimintakykyä materiaalin yhteensopivuus ja molempien maiden huoltovarmuus huomioon ottaen. Yhteisillä hankinnoilla saavutetaan myös kustannussäästöjä.  

Ampumatarvikkeista allekirjoitettu järjestelyasiakirja mahdollistaa muun muassa panssarivaunujen, tykistön, kranaatinheittimien ja panssarintorjunnan ampumatarvikkeiden yhteishankinnat. Järjestelyasiakirjalla maat mahdollistavat yhteistyön käytännön järjestelyt ampumatarvikkeiden hankintamenetelmissä, hankintojen organisoinnissa ja hallinnossa sekä niiden elinkaaren hallinnassa. 

Vastaavan asiakirjan Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat taistelijan asejärjestelmien ja niihin liittyvien teknologioiden hankinnoista Tampereella 3.9.2021. Kyseisellä järjestelyasiakirjalla Suomi ja Ruotsi loivat edellytykset muun muassa yhteisen käsiaseperheen hankintaan.  

Kiväärijärjestelmistä nyt allekirjoitettu toimeenpanoasiakirja mahdollistaa Ruotsin liittymisen Suomen tarkkuuskiväärien ja tukiampujan aseiden hankintaan. 

Solmitut sopimukset ovat ensimmäisiä käytännön esimerkkejä Suomen ja Ruotsin yhteishankintojen toteuttamisesta. Mikäli niistä saadaan hyviä tuloksia, hankintatapa on sovellettavissa laajemminkin maiden 
materiaalitarpeisiin.

´