Hyppää sisältöön

Pohjoismaisen NCU-taisteluasujärjestelmän toimittaja on valittu

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 8.2.2022 15.31
Tiedote
Neljä sotilasta seisomassa rivissä vihreässä NCU-taisteluasussa

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhteiseksi Nordic Combat Uniform -taisteluasujärjestelmäksi on valittu norjalaisen Oskar Pedersen AS:n valmistama taisteluasukokonaisuus. Ensimmäiset NCU-asut tulevat Puolustusvoimissa käyttöön vuodesta 2023 alkaen.

Vuonna 2016 käynnistyneen Nordic Combat Uniform (NCU) -hankkeen tavoitteena on hankkia tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin vastaava taisteluasujärjestelmäkokonaisuus neljän pohjoismaan puolustusvoimien käyttöön. Hanke on osa pohjoismaista NORDEFCO-puolustusyhteistyötä. 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolustusvoimien logistiikka- ja materiaalilaitosten edustajat allekirjoittivat taisteluasujärjestelmähankinnan aiesopimuksen Oslossa 8. helmikuuta. Suomen puolustusvoimien osalta sopimuksen allekirjoitti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko.

NCU-taisteluasuhankkeen kokonaisarvo on vuosien 2022–28 aikana kaikkien pohjoismaiden asuhankinnat huomioon ottaen enintään 425 miljoonaa euroa. Puolustusvoimille puitesopimus mahdollistaa NCU-hankinnat 65 miljoonan euron arvoon asti.  Ensimmäiset NCU-taisteluasukokonaisuudet toimitetaan Puolustusvoimille vuoden 2023 aikana. 

Pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän kokonaisuus on kaikissa maissa yhtenäinen ja se käsittää asukonfiguraatiot Euroopan sekä viidakko- ja aavikkoalueen ilmasto-olosuhteisiin.

Jokainen maa käyttää asuissa omaa kansallista maastokuviotaan. Päähineet, käsineet, jalkineet ja taistelijan suojavarusteet eivät kuulu NCU-kokonaisuuteen, vaan jokainen osallistujamaa hankkii ne itsenäisesti.

Suomessa NCU-taisteluasujärjestelmä tulee käyttöön nykyisin palveluskäytössä olevien kotimaan M05- ja lämpimän ilmastovyöhykkeen M04-taisteluasujen rinnalla. NCU-asuissa käytetään samaa maastokuviota kuin nykyisissä taisteluasuissa. Puolustusvoimat hankkii NCU-asukokonaisuudesta kaikki muut vaatekerrokset paitsi lumipuvun, jonka sijasta käytetään M05-taisteluasujärjestelmän pukua.

Taisteluasun uudistamishankkeen rinnalla puolustusvoimat kehittää monipuolisesti taistelijan tulivoimaa, selviytymiskykyä, liikkuvuutta, tilannetietoisuutta sekä taistelukyvyn ylläpitoa. Tulivoimaa on parannettu viime vuosina muun muassa toteuttamalla rynnäkkökiväärin (RK62M) modernisointi sekä käynnistämällä kiväärijärjestelmä M23:n tarkka-ampujakiväärin ja jalkaväkiryhmän tukiampujan kiväärin kehitystyö. Selviytymiskykyä on kehitetty myös muun muassa ottamalla käyttöön kotimaiset M17-suojaliivit sekä uuden sukupolven suojanaamari sekä hankkimalla kypäriä. Tiedustelijoiden ja tulenjohtajien suorituskykyä on kehitetty hankkimalla uusia lämpötähystimiä ja maalinpaikannuslaitteita.

Tietopyynnöstä kenttäkoevaiheeseen

Pohjoismainen taisteluasuhanke käynnistyi vuonna 2016 taisteluasejärjestelmävalmistajille osoitetulla tietopyynnöllä, joita seurasi vuosina 2018-19 kaksi tarjouskierrosta. Tarjouksissaan taisteluasujärjestelmätarjoajat kuvasivat asukokonaisuudet, jotka heidän näkemyksensä mukaan vastasivat NCU-maiden esittämiin toiminnallisiin vaatimuksiin.

NCU-hanke kutsui tarjousten perusteella neljä tarjoajaa kenttäkokeisiin, joissa arvoitiin tarjottujen asujärjestelmäkokonaisuuksien toimivuutta eri olosuhteissa ja kerättiin käyttäjien kokemuksia niiden soveltuvuudesta palveluskäyttöön.

Euroopan-alueen asukonfiguraatioiden kenttäkokeet toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joissa niihin osallistui yhteensä 420 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja varusmiestä. Suomessa NCU-kenttäkokeisiin osallistuivat Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin valmiusyksikköjen varusmiehistä muodostetut osastot, jotka käyttivät asuja taistelukoulutuksessa ja päivittäisessä palveluksessa.  Lisäksi Suomessa toteutettiin erillistestejä, joilla tutkittiin asujärjestelmäkokonaisuuksien toimivuutta arktisissa olosuhteissa.

Samanaikaisesti pohjoismaissa toteutettujen kokeiden kanssa toimeenpantiin viidakko- ja aavikkoalueiden asukonfiguraatioiden kenttäkokeet. Konfiguraatioille toteutettiin kevättalvella 2020 Australiassa kaksi kymmenpäivästä kokeilujaksoa, joiden aikana asuja testasi Tanskan puolustusvoimien sotilaista koottu osasto.

Kenttäkoevaiheen päätyttyä käyttäjäryhmien antama palaute analysoitiin ja taisteluasujärjestelmäehdokkaista laadittiin tekniset arviot. Päätös NCU-järjestelmän toimittajasta tehtiin arvioiden ja järjestelmätoimittajien antamien tarjousten perusteella.

 

Lisätietoja: 
Everstiluutnantti Pasi Hurskainen, Pääesikunnan logistiikkaosasto p. 0299 800 (vaihde)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen aiemmat NCU-tiedotteet:
Pohjoismainen taisteluasuhanke etenee kenttäkoevaiheeseen - Logistiikkalaitos
Pohjoismaisen taisteluasuhankkeen kenttäkoevaihe on päättynyt - Logistiikkalaitos