Hyppää sisältöön

HX-projektets första avtal har undertecknats

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 11.2.2022 13.50 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 14.02
Pressmeddelande
Ingengörsgeneralmajor Kari Renko undertecknar upphandlingsdokumenten som gäller F-35A-flygplanen och servicen med Försvarets logistiksverkets kommersiella direktör Lars-Christian Schauman.
Ingengörsgeneralmajor Kari Renko undertecknade upphandlingsdokumenten som gäller Finska flygvapnets F-35A-flygplanen och servicen med Försvarets logistiksverkets kommersiella direktör Lars-Christian Schauman i Tammerfors den 11 Februari 2022.

Statsrådet beslutade den 10 december 2021 att upphandla 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II multirollflygplan som ska ersätta den operativa förmågan i Hornets multirollflygplan som tas ur drift före 2030. Samtidigt fick Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå upphandlingsförslagsenliga upphandlingskontrakt i fråga om F-35-systemet och luftstridsvapen. Försvarsministeriet å sin sida fick fullmakt att underteckna ett avtal om HX-upphandlingens industriella samarbete med Lockheed Martin och motortillverkaren Pratt & Whitney.

HX-upphandlingens första LOA-dokument skrivs under

Multirollflygplansupphandlingen genomförs i enlighet med Förenta staternas regerings förfarande för försvarsmaterielexport Foreign Military Sales (FMS). Över upphandlingshelheterna upprättas anbuds- och godkännandedokumenten Letter of Offer and Acceptance (LOA). När de undertecknats bildar de upphandlingskontraktet. 

Direktören för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörsgeneralmajor Kari Renko undertecknade LOA-dokumenten som gäller F-35A-flygplanen och servicen av dem fredagen den 11 februari 2022 i Tammerfors. I genomförandet av LOA-avtalen företräds Förenta staterna av F-35-projektbyråer som lyder under försvarsförvaltningen.

Upphandlingskontrakten omfattar leveranserna av 64 F-35A multirollflygplan i Block 4-konfiguration åren 2025–30, maskinmotorer samt underhållsutrustning, system, reservdelar, utbytesanordningar, utbildningshjälpmedel och tjänster som behövs för drift och underhåll. I avtalen ingår också F-35-typutbildning för Försvarsmaktens flygande och flygtekniska personal.

Efter flygplans- och underhållstjänstupphandlingen undertecknas under 2022 LOA-upphandlingsdokumenten för luftstridsbeväpningens Sidewinder- och AMRAAM-robotar. I enlighet med det upphandlingsförslag som överlämnades till statsrådet i december 2021 ska avtalen om upphandling av beväpning för landbekämpning och ytbekämpning ingås senare. Genom detta förfarande säkerställs det att vapensammansättningarna kan optimeras bland annat när det gäller antalet och typen av vapen så att Finlands F-35-system är så prestationsdugligt som möjligt vid ingången av 2030-talet.

Avtal om industriellt samarbete i HX-upphandlingen

Fredagen den 11 februari 2022 undertecknade försvarsminister Antti Kaikkonen i Helsingfors ett avtal om industriellt samarbete i HX-upphandlingen. Avtalet ingicks med jaktplanstillverkaren Lockheed Martin och motortillverkaren Pratt & Whitney som ingår i koncernen Raytheon Technologies. 

Skyldigheten till industriellt samarbete som ställts för HX-upphandlingen grundar sig på försvarsministerns beslut från april 2018. Enligt beslutet ska värdet av det industriella samarbetet vara minst 30 procent av det faktiska kontraktspriset. F-35 systemets lösning för industriellt samarbete uppfyllde de krav som man i HX-anbudsförfarandet ställde på industriellt samarbete. 

Det industriella samarbetets mål är att utveckla och underhålla försvars- och säkerhetsindustriell produktion, teknik och kunskap som är av avgörande betydelse för det militära försvaret, statens säkerhet och samhällets vitala funktioner samt att förbättra och trygga den nationella försörjningsberedskapen. 

HX-projektets industriella samarbetslösning skapar med tanke på försörjningsberedskapen en stark kompetens inom den inhemska industrin och är samhällsekonomiskt betydelsefull. De viktigaste projekten inom det industriella samarbetet är den omfattande tillverkningen av främre flygkroppsdelar till F-35 i Finland också för andra användare, produktionen av komponenter samt utrustningens testnings- och underhållskapacitet. Finland erbjuds dessutom ett projekt för slutmontering av motorer för flygvapenplan. Det industriella samarbetets beräknade direkta inhemska sysselsättningseffekt är 4500 årsverken och indirekta sysselsättningseffekt 1500 årsverken.

 

Ytterligare information ges av:
Tarja Jaakkola, handelsråd, försvarsministeriet, tfn 0295 140 410
Kari Renko, ingenjörsgeneralmajor, Försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (växel)
 

´